Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu:

Prawa Cywilnego obejmującego między innymi sprawy:

- o zapłatę,
- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,
- o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych,
- o stwierdzenie zasiedzenia,

związane:

- z ochroną własności,
- z ochroną posiadania,
- ze zniesieniem współwłasności,
- z ustanowieniem służebności gruntowych, drogowych, osobistych,

Prawa spadkowego w tym między innymi sprawy,

- w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku,
- o dział spadku,
- obejmujące zagadnienia związane z przyjęciem, odrzuceniem spadku, z zachowkiem,

Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego taką jak prowadzenie spraw:

- rozwodowych,
- o separację,
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
- o podział majątku wspólnego,
- o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
- w przedmiocie pozbawienia, przywrócenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej,
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- w zakresie obowiązków alimentacyjnych,

Prawa gospodarczego:

- rejestrowanie podmiotów gospodarczych,
- obsługa osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- sporządzanie projektów umów,

Prawa karnego i prawa wykroczeń:

Służymy pomocą osobą podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego, oskarżonym, obwinionym na etapie postępowania sądowego.

Reprezentujemy również, w toku postępowań karnych, pokrzywdzonych występujących
w charakterze oskarżycieli posiłkowych, prywatnych.

 

Zajmujemy się reprezentacją skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Obszar działalności Naszej Kancelarii Adwokackiej obejmuje zarówno takie miasta jak: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, Będzin, ale również inne położone w województwie śląskim i nie tylko.