Wynagrodzenie za świadczoną usługę ustalane jest indywidualnie z klientem, a o jego wysokości decyduje charakter sprawy oraz stopień jej skomplikowania.